Cottage settlements:
Novorizhskoye, Volokolamskoye, Pyatnitskoye, Leningradskoye, Kievskoye
 

Sales department

  • +7 (495) 984-20-84
  • Operating times: 9:00 - 22:00

     

     

  • Write a message
Cottages and land lots left today: 129 / sold: 342 / booked: 4

Request for a price list

Request for a price list
Name:
Phone:
E-mail:
Objects of interest:
Settlements
DUKHANINO
KALINKA
OBUSHKOVO
ZELYONY KVARTAL
BRUSLANDIYA
Further details: